Accueil » Paroles des chansons » Quando, quando, quando

Quando, quando, quando

Jimmy Fontana samba

Dim-mi quan-do
Quan-do… quan-do
Dim-mi quan-do

Dim-mi quan-do tu ver-rai
Dim-mi quan-do… quan-do… quan-do…
L’an-no’il gior-no’e l’o-ra’in cui
For-se tu mi ba-ce-rai…

O-gni istante at-ten-de-rò
Fi-no quan-do… quan-do… quan-do…
D’im-pro-vvi-so ti ve-drò
Sor-ri-dente ac-can-to’a me
Se vuoi dir-mi di sì
De-vi dir-lo per-chè
Non ha sen-so per-bé
La mia vi-ta sen-za te

Ah dim-mi quan-do tu ver-rai
A dim-mi quan-do… quan-do… quan-do…
E ba-cian-do-mi di-rai
Non ci las-ce-re-mo mai!
Se vuoi dir-mi di sì
De-vi dir-lo per-chè
Non ha sen-so per-bé
La mia vi-ta sen-za te

Dim-mi quan-do tu ver-rai
Ah dim-mi quan-do… quan-do… quan-do…
E ba-cian-do-mi di-rai
Non ci las-ce-re-mo mai

Non ci las-ce-re-mo mai

Non ci las-ce-re-mo mai

Dim-mi quan-do
Quan-do… quan-do
Dim-mi quan-do-